Ads Area

8th New Book வாழ்வியல் கணிதம் (Life Mathematics)

8th New Maths வாழ்வியல் கணிதம்
8th New Maths வாழ்வியல் கணிதம் Ex 4.1
கேள்வி 1.
கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:

i) x இன் 30% என்பது 150 எனில் x இன் மதிப்பு, ………………….. ஆகும்.

Show Answer

விடை : x = 500


ii) ஒரு மணி நேரத்தில் 2 நிமிடங்கள் என்பது …………………….. % ஆகும்.

Show Answer

விடை : 3 1/3%


iii) x இன் x % என்பது 25 எனில், x என்பது……………………..ஆகும்.

Show Answer

விடை : x = 50


iv) ஒரு பள்ளியில் உள்ள 1400 மாணவர்களில், 420 பேர் மாணவிகள், பள்ளியிலுள்ள மாணவர்களின் சதவீதம் …………………… ஆகும்.

Show Answer

விடை : 70%


v) 0.5252 என்பது ………………………… % ஆகும்.

Show Answer

விடை : 52.52%


கேள்வி 2.
பின்வரும் ஒவ்வொர் அடிக்கோடிட்ட பகுதியையும் சதவீதத்தில் குறிப்பிடவும்.

i) இனிப்பு ரொட்டியின் (Cake) ஒரு பாதியானது குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.

Show Answer

விடை : 50%


ii) ஒரு போட்டியில் அபர்ணா , 10 இக்கு 7.5 புள்ளிகள் பெற்றாள்.

Show Answer

விடை : 75%


iii) சிலையானது தூய வெள்ளியினால் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Show Answer

விடை : 100%


iv) 50 மாணவர்களில் 48 பேர் விளையாட்டுகளில் கலந்து கொண்டனர்.

Show Answer

விடை : 96%


v) 3 நபர்களில் 2 நபர்கள் மட்டும் நேர்முகத்தேர்வில் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

Show Answer

விடை : 66 2/3%


கேள்வி 3.
48 என்பது எந்த எண்ணின் 32% ஆகும்?

Show Answer

விடை : 150


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area